Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 27 lokalavdelinger fra nord til sør. Siden 1859 har organisasjonen arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Organisasjonens frivillige står på, 365 dager i året, for å hjelpe dyr i nød. Dyrebeskyttelsen Norge jobber både sentralt og lokalt for å bedre dyrevelferden. De driver politisk arbeid og kjemper for lovendringer som styrker dyrenes rettigheter.

I Norge er det flere titalls tusen hjemløse dyr. Dette er dyr som har blitt overlatt til seg selv eller som er født av allerede hjemløse dyr. Det er ingen som tar ansvar for disse dyrene og hjemløse dyr har derfor blitt en fanesak for Dyrebeskyttelsen Norge.

I 2018 brukte lokalavdelingene i Dyrebeskyttelsen Norge over 22 millioner på praktisk hjelp til dyr i nød. Dette arbeidet utløser ikke statsstøtte og man er derfor helt avhengig av medlemmer og gaver for å finansiere kostnader som foring, oppstalling og veterinærutgifter.

A Dog Says Woof donerer et årlig beløp til Dyrebeskyttelsen Norge, i tillegg til et fastsatt beløp per solgte A Dog Says Woof produkt til forbruker.

Du kan lese mer om Dyrebeskyttelsen Norge på nettsiden deres.

Add to cart